Organ Bağışı Birimi
08 Mayıs 2018


Organ bağışı için gelen hastalarımız direk birime başvurabilirler. ( 1. Kat )


 anasayfa.jpg
 clickgerikırmızı.jpg 
 Ana Sayfa  Başa Dön
ORGAN BAĞIŞI BİRİMİ


Hastanemizde 02.11.2015 Tarihinden itibaren Organ Bağış Ünitesi kurulmuş olup, organ bağışları kayıt altına alınarak, başvuru yapanlara Bağış Kartı verilmektedir.
Organ Bağışı konusunda bilgi almak isterseniz;

(0) (232) 290 93 01 no’ lu  hastanemiz telefonundan iç hat 1162’yi arayabilirsiniz.
 
Bırakacağınız En Güzel Miras Hayatta İken Yapacağınız Organ Bağışıdır.
Her Organ Bir Hayattır… Hazır Mısınız?
 
 
SIK SORULAN SORULAR
 
Organ bağışı nedir?

Bir kişinin hayatta iken kendi isteği ile, tıbben yaşamı sona erdikten(beyin ölümü gerçekleştikten) sonra doku ve organlarının, başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu iki şahit huzurunda belgelemesidir. Akli dengesi yerinde, 18 yaşından büyük olan herkes organ bağışında bulunabilir. Organlarının birini bağışlayacağı gibi tamamını da bağışlayabilir.
 
Organ nakli nedir?

Bir organın görevini yerine getiremeyip, vücuda zarar vermeye başladığı durumda, hasta olan o organın, bir başka kişiden alınan sağlam organ ile değiştirilmesi işlemidir. Bağışlanmış olan organın uygunluğu, vericinin beyin ölümü gerçekleştikten ve ailenin onayı alındıktan sonra, sağlık ekibi tarafından uygunluğu tespit edildikten sonra yapılır.
 
Organ bağışı yapılan birimler hangileridir?

Sağlık Müdürlüklerine, Kamu ve Özel tüm hastanelere, Organ  Nakli Yapan Merkezlere, Aile Sağlığı Merkezlerine, Toplum Sağlığı Merkezlerine ve  Bölge Koordinasyon Merkezleri tarafından çeşitli etkinlikler sırasında kurulan organ bağış standlarına yapılabilir.
 
Bağışlanacak organlar nelerdir?

Sağlıklı her organ bağışlanabilir. Ülkemizde; kalp, karaciğer, akciğer, böbrek, pankreas gibi organlar, kalp kapağı, gözün şeffaf kornea tabakası, kas ve kemik iliği dokuları başarı ile nakledilmektedir.
 
Organ bağışı yapılsa bile her ölümden sonra organ nakli yapılır mı?

Organ alınıp nakil yapılabilmesi için kişinin sadece yoğun bakımda solunum cihazına bağlı iken beyin ölümü gerçekleşmiş olması gerekir. Nakil işlemleri  sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş profesyonel bir organ nakli ekibi tarafından yapılır. 
 
Ne zaman organlarımı bağışlayabilirim?

Kişi hayatta iken kendi serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra organ ve dokularının ihtiyacı olan hastalar için kullanılmasına izin verebilir veya hayatta iken bu konuda bir beyanda bulunmamışsa yine tıbben yaşamı sona erdikten sonra yakınları tarafından organ ve dokuları bağışlanabilir. Bu işlem ölüden (kadavra) canlıya organ bağışıdır. 
Kişi hayatta iken kendi serbest iradesi ile bir böbreğini veya karaciğerinin bir kısmını ihtiyacı olan bir hasta için bağışlayabilir. Bu işlem de canlıdan canlıya organ bağışıdır.
 
Aileden izin alınır mı?

Organ bağışı kişinin vasiyeti niteliğindedir. Bağış kartı ve form doldurulur iken formun bir bölümünde beyin ölümü gerçekleştikten sonra ulaşılması gereken kişi ibaresi bulunmaktadır.  Organ bağış kartınız olsa bile; kişinin beyin ölümü gerçekleştiğinde organ bağışı için gerekli yazılı onay aileden alınır. Kişilerin organ bağışında bulundukları bilgisini aileleri ile paylaşmaları, ailenin onay vermesini kolaylaştırmaktadır.
 
Organ bağışı için yaş sınırı var mıdır?

Organ nakli yasasına göre canlıdan canlıya organ bağışında 18 yaş altındaki kişilerden organ alınmaz. Ancak, kadavradan yapılan bağışlarda yaş sınırı yoktur. Ölen bir yenidoğan bebeğin bağışlanan organları kullanılacağı gibi doksanlı yaşlardaki bir vericinin de organları kullanılabilir. Bağışlanan organların kullanılıp kullanılamayacağına nakli gerçekleştirecek olan cerrah karar verir.
 
Sağlık sorunlarınız var buna rağmen bağışladığınız organlarınız kullanılabilir mi?
İleri yaş, süregelen sağlık sorunları, alkol ve sigara alışkanlığı organ bağışına engel değildir.Bağışlanan organların kullanılıp kullanılamayacağına nakli gerçekleştirecek olan cerrah karar verir.
 
Ölen bir kişinin organları alınırken vücut bütünlüğü bozulur mu?

Yaygın inanışın tam tersine ölen bir kişinin bağışlanan organlarının başka hastaların tedavisinde kullanılabilmesi için organ çıkarım ameliyatının normal ameliyathane koşullarında ve normal ameliyat tekniklerine göre  yapılması gereklidir. Tıpkı canlı bir insana ameliyat yapıyormuş gibi multidisipliner bir yaklaşım ile işlem yapılır. Eğer karın içi organlar çıkarılacaksa göbek üstü ve altı bir orta hat kesisi ile, kalp ve akciğerler çıkarılacak ise göğüs kafesi ön duvarından yapılacak bir orta hat kesisi ile organlar çıkarılır. Yine normal ameliyat teknikleri ile gayet özentili bir şekilde cilt kapatılarak cenazeye saygı içerisinde temizliği yapılarak morga gönderilir. Görüldüğü gibi burada cesedin parçalanması veya vücut bütünlüğünün bozulması gibi bir durum söz konusu değildir.
 
Organ bağış kartı taşırsam bir gün ölmeden organlarım alınır mı?
Organ bağış kartı taşıyan bir kişi, hayatının herhangi bir döneminde ağır bir sağlık durumu nedeniyle acil servise getirilirse acil hastaya yaklaşım prosedürleri gereği öncelik ağır hastaya verileceğinden tüm imkanlar seferber edilecektir. Genel durumu çok kötü bir hastanın üzerinden organ bağış kartı çıktı diye göz ardı edilmesi durumunda beyin ölümü gelişse bile iyi bakılmadığından dolayı organları kullanılamayacak durumda olacaktır. Dolayısıyla üzerinden organ bağış kartı çıksın veya çıkmasın en ağır hasta en öncelikli hastadır. Milyonda bir yaşam şansı bile olsa bu öncelikten dolayı hasta yaşam şansını kullanır, aksi halde bu iyi bakıma rağmen beyin ölümü gelişmişse zarar görmemiş organlarının başka hastaların tedavisinde kullanılma ihtimali olur.
 
Öldükten sonra kullanılmak üzere bağışladığım organlarım satılır mı?
2238 Sayılı organ nakli yasasına göre organların satılması yasaktır ve ağır cezai müeyyide gerektirir. Ölen kişilerin bağışlanan organları Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Ulusal Koordinasyon Sistemi içerisinde   adil, şeffaf  ve kontrollü bir sistemle dağıtılmaktadır. Bu nedenle bağışlanan organların herhangi bir ticari döngüye girmesi mümkün değildir.
 
Bağışladığım organlar adaletli bir şekilde ihtiyacı olanlara nakledilir mi?
Ölen kişilerin bağışlanan organları Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Ulusal Koordinasyon Sistemi içerisinde akademisyenlerden oluşan bilimsel danışma komisyonlarının belirlediği kurallar ve prensipler çerçevesinde organ nakli merkezlerine ve hastalara tahsis edilmektedir. Irk, din, dil, cinsiyet ve statü farkı gözetmeksizin kurallar katı bir şekilde uygulanarak organlar en uygun hastalara adalet ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde nakledilmektedir.
 
Organ bağışı dini açıdan uygun mudur?

Diyanet İşleri Başkanlığı 6.3.1980 tarih ve 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu açıklamıştır. Diğer İslam Ülkelerinde ve diğer bütün büyük dinlerde de benzer kararlar mevcuttur. Hıristiyanlık, Yahudilik, Budizm gibi diğer dinler de organ bağışı insan sevgisinin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Kim bir kimseye hayat verirse, o sanki bütün insanlara hayat vermişçesine sevap kazanır. ( Maide Suresi, Ayet 32 )
 Nakledilen organın kıyamet günü asıl sahibine döndürülmesinde bir tereddüt var ise Kıyame Suresi 3. ve 4. Ayette ‘İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.’ ( Kıyame Suresi, Ayet 3-4) beyan bulunduğu bilinmelidir.
Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez 4 Kasım 2013 tarihinde  yaptığı konuşmasında “Lütfen bütün hastane köşelerinde belki aylarca belki yıllarca gözyaşı içerisinde bekleyen anneler, babalar, yavrular şifa bekleyen hastalara imdat olalım. Onlara hayat taşıyalım. Dini, ilmi, tıbbi ve hukuki açıdan şartlar yerine getirildikten sonra bizim organlarımızı bağışlamamız, onlara bir organımızı bağışlamamız candan cana giden en büyük sadakadır.”ifadesinde bulunmuştur. Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez’in konuşmasının tamamına ;
 
http://www.diyanet.gov.tr/tr/icerik/%E2%80%9Corgan-bagisi-candan-cana-giden-en-buyuk-sadakadir%E2%80%A6/9439
 

anasayfa.jpg
 clickgerikırmızı.jpg 
 Ana Sayfa  Başa Dön