Hasta Hakları ve Sorumlulukları
01 Kasım 2022


HASTA HAKLARI

1.     Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı.

2.     Sağlık Hizmetlerinden nasıl faydalanacağı konusunda bilgi isteme hakkı.

3.     Mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uygun olarak sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı.

4.     Mevzuatla belirlenmiş usullere uygun olmak şartı ile kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli seçme ve değiştirme hakkı.

5.     Hastanın tıbbi kriterlere bağlı olarak öncelik sırasının belirlenmesi isteme hakkı. (Örn:Acil, Adli Vaka, Özürlü vb.)

6.     Hastanın modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını ve tedavisinin yapılmasını isteme hakkı.

7.     Hastanın bedeni üzerinde yapılacak her türlü müdahale için rıza gösterme hakkı.

8.     Hastanın sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı.

9.     Yatan hastanın dosyasında yazan bilgileri okuma ve inceleme yada bilirkişiye inceletme hakkı.

10.   Hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesine isteme hakkı.

11.   Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere hastanın tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı.

12.   Sağlık hizmeti alırken, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı.

13.   Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde hastaların dini vecibelerini yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma hakkı.

14.   İnsani değerlerine saygı gösterilmesini isteme; kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı.

15.   Sağlık kurum ve kuruluşlarınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak; hastanın ziyaretçi kabul hakkı.

16.   Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; kurum imkanlarının elverdiği ölçüde ve tedavisinden sorumlu hekimin uygun görmesine bağlı olarak refakatçi bulundurma hakkı.

17.   Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava açma hakları vardır

.

HASTA SORUMLULUKLARI

A.Genel sorumluluklar

1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
2. Kişi uygunsa kan verebilir yada organ bağışında bulunabilir.
3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

B. Sosyal Güvenlik Durumu

1. Hasta; sağlık,sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
2. Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-kur,Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

C. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

1. Hasta; yakınmalarını,daha önce geçirdiği hastalıkları,yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini,eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

D. Hastane Kurallarına Uyma

1. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
2. Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
3. Hastanın; tedavi,bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
4. Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
5. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
6. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

E. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

1. Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlamadığı yerleri sormalıdır.
2. Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
3. Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
4. Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.