Ziyaretci ve Refakatçi Kuralları
09 Ekim 2018
ZİYARETÇİ KURALLARI

-  Ziyaret girişleri poliklinik girişinden yapılmaktadır.

-  Klinikte yatan hasta ziyaret saatleri hafta içi ve hafta sonu gündüz 12.30-13.30 saatleri arasıdır.

-  Klinikte yatan hasta ziyaret saatleri hafta içi ve hafta sonu akşam 18:00-19:00 saatleri arasıdır.

-  Ziyaretçi sayısının az olması sizin ve hastanızın sağlığı açısından önemlidir.

-  Ziyaretlerde yiyecek, içecek getirilmemesi gerekmektedir.

-  Çocukların bağışıklık sistemi tam gelişmediği için hastalık olma riskleri yetişkinlerden daha fazladır. Bu yüzden çocuk ziyaretçi kabul edilmemektedir.

-  Bulaşıcı ve salgın hastalık taşıyan kişilerin ziyaretine izin verilmez.

 

YOĞUN BAKIM ZİYARETÇİ KURALLARI

- Yoğun bakım üniteleri özel bakım gerektiren hastaların yattığı bölümlerdir. Bu bölüme refakatçı kabulü yapılmamaktad

- Yoğun bakım ünitelerine özel bir durum olmadıkça maske, bone, galoş vb koruyucu malzemelerle girilmesine gerek yoktur. Yoğun bakım ünitesi girişindeki alkol bazlı el dezenfektanın kullanılması yeterlidir.

- Hasta ziyaret saatleri her gün 16:30 ve 17:00 saatleri arasındadır. Hasta kaynaklı yoğun bakımın uygun olmadığı durumlarda, ziyaret saati ertelenebilir.

- Her hasta için birinci dereceden yakını olmak üzere en fazla 1(bir) ziyaretçi kabul edilecektir.

-  Ziyaret süresi her ziyaretçi için en fazla 5 dakikadır.

- Hasta ziyareti güvenlik görevlisi refakatinde yapılacaktır.

- Çocuklar ve ateş, burun akıntısı, öksürük, ishal, kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmez.

- Hastanın durumunda önemli değişiklikler olduğunda, hasta yakınları bilgilendirilmek için mesai saatlerinde sadece hastanın doktoru, mesai saatleri dışında da nöbetçi uzman hekim tarafından hastanın birinci dereceden yakını telefonla aranarak, bilgilendirilir.

- Hastanın birinci dereceden yakınlarına, hasta ile ilgili bilgi, hastanın ilk kabulünde ve hafta içi her gün saat 08:45-09:00 ve 15:45-16:00 saatleri arasında ilgili doktor tarafından, hasta bilgilendirme odasında verilir.

- Sağlık personelinin talebi halinde bilgilendirme güvenlik görevlisi refakatinde yapılmaktadır.

- Bilgi mesai saatlerinde sadece hastanın doktoru tarafından, mesai saatleri dışında nöbetçi uzman hekim tarafından verilir. Bu kişiler dışında hiçbir çalışan hasta ile ilgili bilgi veremez.

- Bilgilendirme saati dışında bilgi almak isteyen hasta yakınlarının, hekimlerin bilgilendirme için müsait olana kadar beklemesi gerekir.

- Hastaların birinci dereceden yakını olmayan kişilere (komşu, arkadaş, akraba.vb) kesinlikle bilgi verilmez.

- Telefonla bilgilendirme ve görüş bildirme kesinlikle yapılmaz.

- Tüm bu kurallar hastalarımıza daha iyi bir hizmet verebilmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu kurallara uymada göstermiş olduğunuz hassasiyet için teşekkür ederiz

 

REFAKATÇI KURALLARI

-

 • Refakatçi, hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.
 • Refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.
 • Yoğun bakım ünitesinde refakatçı kabul edilmez.
 • Kadın doğum kliniğine erkek refakatçı kabul edilmez.
 • Dahiliye ve cerrahi kliniğinde kadın hastaların yanında zorunluluk halleri dışında (hastanın kadın yakını olmadığı durumlar…vs.) erkek refakatçı kalamaz.
 • Refakatçi için mesai saati içinde (08:00-17:00) servis sekreteri, mesai saatleri dışında (17:00-08:00) acil sekreteri tarafından refakatçi kartı verilir.
 • Refakatçi kartlarının görülür şekilde takılması zorunludur. Refakatçı kartı ziyaret için kullanılmamalıdır.
 • Refakatçi vizit saatlerinde (08:00-09:00) bekleme salonunda beklemelidir. Hekim veya hemşirenin izin verdiği sürece hastanın yanında bulunabilir.
 • Refakatçilerin hastalarının bakımına sadece doktorun ve hemşirenin izin verdiği ölçüde yardım etmesi beklenir.
 • Refakatçi, kartını göstererek hastane yemeği yiyebilir.
 • Refakatçilerin hasta yatağında veya boş hasta yatağında yatmalarına izin verilmez. Refakatçi koltuklarında dinlenmeleri gerekir.
 • Refakaçilere hastanemiz tarafından yastık, çarşaf, nevresim verilmemektedir.
 • Hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmamak, gürültü yapmamak gereklidir. Ayrıca odalarda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması gerekmektedir.
 • Bulaşıcı ve salgın hastalık taşıyan kişilerin refakatine izin verilmez.
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli ve temiz kullanmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi zararı karşılayacaktır
 • Refakatçi kaldığı sürece hastasının yanından ayrılamaz.
 • Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilmelidir.
 • Refakatçiler ilgili hekim yada hemşire istemi dışında, hastaları hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
 • Refakatçiler hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir.
 • Refakatçilere sağlık hizmeti verilmemektedir.
 • Refakatçilerin hastane içinde tütün ve alkol kullanmaları yasaktır.
 • Refakatçiler hastane kurallarına uyacaklardır. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
 • Refekatçilerin hastalarının taburcu olması durumunda refakatçi kartlarını teslim etmeleri gerekmektedir
 • Hizmetlerimizde ilgili görüş, öneri teşekkür ve şikâyetlerinizi; hastanemizde bulunan öneri ve dilek kutularına atabilirsiniz.