Ziyaretci ve Refakatçi Kuralları
27 Nisan 2018
ZİYARETÇİ KURALLARI

-  Ziyaret girişleri poliklinik girişinden yapılmaktadır.

-  Klinikte yatan hasta ziyaret saatleri hafta içi ve hafta sonu gündüz 12.30-13.30 saatleri arasıdır.

-  Klinikte yatan hasta ziyaret saatleri hafta içi ve hafta sonu akşam 18:00-19:00 saatleri arasıdır.

-  Ziyaretçi sayısının az olması sizin ve hastanızın sağlığı açısından önemlidir.

-  Ziyaretlerde yiyecek, içecek getirilmemesi gerekmektedir.

-  Çocukların bağışıklık sistemi tam gelişmediği için hastalık olma riskleri yetişkinlerden daha fazladır. Bu yüzden çocuk ziyaretçi kabul edilmemektedir.

-  Bulaşıcı ve salgın hastalık taşıyan kişilerin ziyaretine izin verilmez.

 

YOĞUN BAKIM ZİYARETÇİ KURALLARI

- Yoğun bakım üniteleri özel bakım gerektiren hastaların yattığı bölümlerdir. Bu bölüme refakatçı kabulü yapılmamaktad

- Yoğun bakım ünitelerine özel bir durum olmadıkça maske, bone, galoş vb koruyucu malzemelerle girilmesine gerek yoktur. Yoğun bakım ünitesi girişindeki alkol bazlı el dezenfektanın kullanılması yeterlidir.

- Hasta ziyaret saatleri her gün 16:30 ve 17:00 saatleri arasındadır. Hasta kaynaklı yoğun bakımın uygun olmadığı durumlarda, ziyaret saati ertelenebilir.

- Her hasta için birinci dereceden yakını olmak üzere en fazla 1(bir) ziyaretçi kabul edilecektir.

-  Ziyaret süresi her ziyaretçi için en fazla 5 dakikadır.

- Hasta ziyareti güvenlik görevlisi refakatinde yapılacaktır.

- Çocuklar ve ateş, burun akıntısı, öksürük, ishal, kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmez.

- Hastanın durumunda önemli değişiklikler olduğunda, hasta yakınları bilgilendirilmek için mesai saatlerinde sadece hastanın doktoru, mesai saatleri dışında da nöbetçi uzman hekim tarafından hastanın birinci dereceden yakını telefonla aranarak, bilgilendirilir.

- Hastanın birinci dereceden yakınlarına, hasta ile ilgili bilgi, hastanın ilk kabulünde ve hafta içi her gün saat 08:45-09:00 ve 15:45-16:00 saatleri arasında ilgili doktor tarafından, hasta bilgilendirme odasında verilir.

- Sağlık personelinin talebi halinde bilgilendirme güvenlik görevlisi refakatinde yapılmaktadır.

- Bilgi mesai saatlerinde sadece hastanın doktoru tarafından, mesai saatleri dışında nöbetçi uzman hekim tarafından verilir. Bu kişiler dışında hiçbir çalışan hasta ile ilgili bilgi veremez.

- Bilgilendirme saati dışında bilgi almak isteyen hasta yakınlarının, hekimlerin bilgilendirme için müsait olana kadar beklemesi gerekir.

- Hastaların birinci dereceden yakını olmayan kişilere (komşu, arkadaş, akraba.vb) kesinlikle bilgi verilmez.

- Telefonla bilgilendirme ve görüş bildirme kesinlikle yapılmaz.

- Tüm bu kurallar hastalarımıza daha iyi bir hizmet verebilmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu kurallara uymada göstermiş olduğunuz hassasiyet için teşekkür ederiz

 

REFAKATÇI KURALLARI

-  Refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir ve refakatçi bir kişi ile sınırlıdır.

-  Refakatçi vizitte veya tıbbı bakım sırasında hekim veya hemşirenin izin verdiği sürece hastanın yanında bulunmalıdır.

-  Refakatçi için servis sekreteri tarafından refakatçi kartı verilir.

-  Refakatçi kartlarını görülür şekilde takmanız zorunludur.

- Hastane dışına çıkacak olan refakatçiler kartlarını görevli personeline bırakarak çıkacaklardır.

-  Refakatçi, kartını göstererek hastane yemeği yiyebilir.

-  Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.

-  Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.

-  Yoğun bakım ünitesinde refakatçı kabul edilmez.

-  Kadın Doğum Kliniğinde refakaçı kabul edilmez.

-  Refakatçilerin hasta yatağında veya boş hasta yatağında yatmalarına izin verilmez.

-  Refakatçi koltuklarında dinlenmeleri gerekir.

-  Refakatçi hasta için acil ihtiyaç duyduğunda yatak başında bulunan hemşire çağrı ziline basarak haber verebilir.

-  Tek kişilik odalar dışında kadın hastaların yanında erkek refakatçı kalamaz.

-  Bulaşıcı ve salgın hastalık taşıyan kişilerin refakatine izin verilmez.

-  Refakatçıların bulunduğu odayı ve kullandığı yatağı ve etajeri düzenli ve temiz tutması gerekir.

-  Hasta etajerlerinde gıda maddesi bulundurulmaz.

-  Refakatçi kaldığı sürece hastasının  yanından ayrılamaz.