Evde Sağlık Hizmetleri
26 Mart 2024


        
Evde Sağlık Hizmetlerinde Amaç Nedir?

*** Bireylerin gereksinimlerine uygun olarak yaşadıkları ortamda profesyonel sağlık ekibiyle sunulan koruyucu ve iyileştirici hizmetlerin bütünüdür.

*** Evde sağlık hizmetleri birimi randevu sistemine dayalı ve mesai saatleri dahilinde çalışır.

*** Yatağa bağlı hasta grubu evde sağlık hizmeti sunumuyla faydalanacaktır hareket kabiliyetini kaybetmemiş sağlık kuruluşlarında gelebilen ve sağlık sorunları çok ağır tablolar oluşturmayan hastalar hizmet kapsamında değildir.

*** Evde sağlık hizmeti kapsamındaki acil durumlar yer almamaktadır. Bu durumlarda 112 il ambulans servisi yada doğrudan sağlık kuruluşlarının acil hizmet veren birimlerine başvuru esastır

*** Daha önce ilgili dal uzmanı tabiplerce konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında muayene-tektik tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini verir

*** 
Tıbbı cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunur.

*** 
Hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilir.

*** 
Hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerekli tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarında kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti verilir.

*** 
Lüzum halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli işlemler yapılır ve tedavi uygulanır.

*** Evde sağlık hizmetinden kronik hastalığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması gereken hastalar, yürüyemeyen yataklı ve yatağa bağımlı olup özel ihtiyaçlarını dahi gideremeyecek durumda olan yatalak hastalar, diyabet komplikasyonlu hastalar, KOAH hastaları, yatak yarası olan hastalar, kanser hastaları vb. yararlanabilmektedir.

***Yatağa bağımlı olmayan herhangi bir sağlık kuruluşuna gidebilecek durumda olan hastalar evde sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadır


***Evde sağlık hizmeti almak isteyen hastalar veya aile bireyleri, 444 38 33 nolu telefonu arayıp müracaat edebilir***