Kalite Politikamız
01 Kasım 2022


KALİTE POLİTİKASI:   

 • Hizmet sunumu ve sağlık hizmetlerinde öncü olmak
 • Güven duyulan bir kurum olmak
 • Güler yüzlü hizmet sunmak
 • Hasta ve yakınlarına saygılı olmak
 • Herkese eşit şartlarda hizmet etmek
 • Çalışan memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak
 • Hasta memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak
 • Koruyucu sağlık hizmetlerine katkıda bulunmak
 • Teknolojik hastane olmak
 • Çevre sağlığına katkıda bulunmak
 • Hasta ve hasta yakınına yönelik eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak, katılımcı ve iyileştirici bir ortam sunmak
 • Bilimsel gelişmelere uygun etkin ve etkili sağlık hizmeti sunmak için çalışanlarımıza sürekli eğitim desteği sağlamak
 • Dinamik bir yönetim anlayışı ile sürekli değişim ve sürekli gelişimi sağlamak
 • Katılımcı bir yönetim anlayışı ile çalışanların kuruma aidiyet duygusunu geliştirmek
 • Hizmet kalite standartlarında sürekliliği sağlamaya dair hedefleri belirleyerek, belirlenen periyodlarda gözden geçirmek.
 •  Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sağlamak için düzenleyici ve önleyici faaliyetler içeren iyileştirme çalışmaları yapmak
 • Tüm çalışanların katılımı ile süreçleri düzenli aralıklarla değerlendirerek sürekli ölçüm ve iyileştirmeyi sağlayarak kalite yönetim sisteminin şartlarının yerine getirilmesinde sürekliliği sağlamak, bu kapsamda hizmet sunum standartlarını üst düzeyde tutmak
 • Tüm paydaşlarımızın katılımı ile stratejik amaçları, bu amaçlara uygun hedef ve faaliyet planlarını belirlemek ve belirlenen periyotlarda uygunluğunu değerlendirmek.
 • SWOT analizleri yaparak yön verdiğimiz amaç, eylem, hedef ve planları belirli dönemlerde güncelleyerek, stratejik kararlarımızı tekrar gözden geçirmek değerlendirmek.
 • Yıl içerisinde kısa-orta vade planlarımızı gerçekleştirebilmek ve tamamlayabilmek için gerekli çalışmaları yürütmek. Uzun vade planlarımız için de gerekli çalışmaları yaparak, çalışmalar için gereken proje ve desteği sağlamak.
 • Kurumumuzun vizyon misyon ve değerlerinden ödün vermeden; sürekli eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinde bulunan, hizmette üst düzey sağlık standartlarını yakalayan, gelişmenin yazılı, ölçülebilir ve kanıta dayalı olmasını sağlayan, mevzuatlara bağlı, etkili ve verimli sağlık hizmeti sunmayı taahhüt ediyoruz.