İlgili Mevzuatlar
HASTA HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİ


Sağlıkta dönüşüm Programı çerçevesinde yürütülen çalışmalardan olan hasta hakları uygulamaları ülke genelinde 100 yatak kapasitesi ve üzerindeki hastanelerde uygulanmaya başlanmıştır.

Hasta hakları uygulama yönergesi 26/04/2005 tarih ve 3077 sayılı makam oluru ile yururluğe girmiştir.
  
Sağlıkta dönuşum Programı çerçevesinde yurutulen ç alışmalardan olan hasta hakları uygulamaları ulke genelinde tüm kamu hastanelerinde uygulanmaya başlanmıştır. Uygulamanın başladığı hastanelerde uygulamalar sırasında karşılaşılan guçluklerin sorunların ve eksiklerin giderilmesi; uygulamanın 2005 yılında Bakanlığımıza bağlı tum sağlık kurum ve kuruluşlarında başlatılması amacıyla yeniden hazırlanan " HASTA HAKLARI UYGULAMA YöNERGESİ" 26/04/2005 tarih ve 3077 sayılı Makam oluru ile yururluğe girmiştir.

 

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

R.G. Tarihi:01.08.1998  R.G. Sayısı:23420