Sunulan Hizmetler
12 Şubat 2018

Hastanemizde Sunulan Hizmetler

* Poliklinik Hizmetleri

* Hastanemiz Acil Bölümü Hizmetleri

* Kan Bankası

* Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji

* Cerrahi Birimler

* Dahili Birimler

* Kadın Doğum Birimler

* Evde Bakım Hizmetleri

* Ameliyathane ve Merkezi Sterilizasyon Hizmetleri

* Endoskopi 

* EMG

* Mamografi

* Odyolojik Tetkikler

* Yenidoğan İşitme Taraması ( OAE / ABR )

* Yoğun Bakım Hizmetleri

* Allerji Testi