Sağlık Bakım Hizmetleri Politikası
11 Şubat 2018
 SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ  POLİTİKASI

TOPLUMUN VE ÇALIŞANIN DEĞER KATTIĞI, HUZURLU OLDUĞU, İLERLEYEN ÖRNEK BİR SAĞLIK KURULUŞU OLMAK.