T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kadın Doğum Servisi Sorumlusu-Ebe Bihter AKIN

Güncelleme Tarihi: 07/05/2019anasayfa.jpg
 clickgerikırmızı.jpg 
 Ana Sayfa  Başa Dön
Bihter AKIN
 Kadın Doğum Servisi Sorumlu Hemşiresi*** Algılanan Doğum Ağrısının Azaltılmasına Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Doğum Dansı click2mini.jpg

*** GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ VE ERKEN TANIDA EBENİN ROLÜ click2mini.jpg

*** DOĞUM ÖNCESİ EĞİTİM SINIFLARINDA VERİLEN EĞİTİMİN GEBELERİN DOĞUM KORKU DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ click2mini.jpg


*** DOĞUM EYLEMİNİN BİRİNCİ EVRESİNDEKİ MATERNAL MOBİLİZASYONUN DOĞUM ŞEKLİ VE YENİDOĞAN SAĞLIĞI

     ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ click2mini.jpg*** DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN GEBELERİN DOĞUMDAN MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ click2mini.jpg


*** Doğum Evlerinde Riskli Gebelik Profili: İzmir İli Örneği click2mini.jpg

 1. *** Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 

 • Akın Bihter, Çeber Turfan Esin (2016).  Doğuma Hazırlık Eğitimi Alan ve Almayan Gebelerin Doğumdan Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, 8:1-16
 • Akın Bihter, Ekti Genç Rabia (2016). Gelişimsel Kalça Displazisi ve Erken Tanıda Ebenin Rolü, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3:166-70
 • Akın Bihter, Soğukpınar Neriman, Akman Levent, Yavuzşen Hüsnü Töre (2017). Doğum Eyleminin Birinci Evresindeki Maternal Mobilizasyonun Doğum Şekli ve Yenidoğan Sağlığı Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi,Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 6(2): 33 – 41
 • Akın Bihter, Karaca Saydam Birsen (2017).  Algılanan doğum ağrısının azaltılmasına yönelik yeni bir yaklaşım: Doğum Dansı A new approach to reducing the perceived birth pain: Labor Dance, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
 • Akın, B , Yeşil, Y , Yücel, U , Boyacı, B . (2018). Doğum Öncesi Eğitim Sınıflarında Verilen Eğitimin Gebelerin Doğum Korku Düzeyi Üzerine Etkisi. Life Sciences, 13 (2), 11-20. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/nwsals/issue/36686/346270
 • Soğukpınar, N., Baykal Akmeşe, Z., Hadımlı, A., Balçık, M., & Akın, B. (2018). Doğumevlerinde Riskli Gebelik Profili: İzmir İli Örneği. JAREN/Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi4(1), 37-44.


 *** Ulusal  ve Uluslarası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan (Özet)  Bildiriler
 1.  ÇEBER Esin, ÖZVEREN Özgen, ÖZKUL Serpil, YALNIZ Hacer, AKIN Bihter, KARA Pınar, SOĞUKPINAR Neriman, DEMİRELÖZ Mahide, Kadınların Doğum Şekillerinin Cinsel İşlev Bozukluklarına Etkisinin Değerlendirilmesi, Sözel Bildiri, 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi 23- 25 Nisan 2009,

  AKIN Bihter, SOĞUKPINAR  Neriman (2011). Doğum Eyleminin Birinci Evresindeki Maternal Mobilizasyonun Fetus ve Yenidoğan Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. Sözel Bildiri, 1.Uluslararası 2.Ulusal Ebelik Kongresi 2011.

  ÖZCAN Selma,TANRIÖVER Funda,AKIN Bihter,AKIN Selin, Bir Devlet Hastanesinde Hasta Bağımlılık Düzeyine Göre Hemşire İnsan Gücü Planlaması,Sözel Bildiri, V.Uluslarası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 2014

  ÖZCAN Selma,TANRIÖVER Funda,AKIN Bihter,Kalite Yolunda Adım Adım Yalınlaşma:Devlet Hastanesi Örneği, Poster Bildiri, Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 2014

  TANRIÖVER Funda,AKIN Bihter,Hasta-Çalışan İletişiminde Yeni Bir Boyut:Hasta-Çalışan İletişim Destek Birimi,Poster Bildiri, 7.Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi,2015

  TANRIÖVER Funda,AKIN Bihter,YALÇINKAYA İlknur,BOYACI Bahar, 5S Modeli Ve Hastanelere Yönelik Örnek Bir Uygulama, Sözel Bildiri, 7.Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi,2015

  AKIN Bihter, TANRIÖVER Funda, BOYACI Bahar Bir Devlet Hastanesinde Güvenli Cerrahi Kontrol Formunun Kullanımının Değerlendirilmesi, Poster Bildiri, VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi,2016

  TANRIÖVER Funda, AKIN Bihter, IŞIK Buket, Hasta-Çalışan İletışımınde Yenı Bır Boyut:Hasta-Çalışan İletışım DestekBırımı Önce Dınle Ve Anla, Daha Sonra Anlaşılmayı Bekle, Poster Bildiri, VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi,2016

  ÇELİK Nimet, ÜNAL Sıdıka, AKIN Bihter, GÜLLÜOĞLU Hacer, Bir Devlet Hastanesine Başvuran Bireylerin Açlık Ve Tokluk Kan Şekeri Düzeylerinin Belirlenmesi, Poster Bildiri,53. Ulusal Diyabet Kongresi, 2017

  AKIN Bihter, YEŞİL Yeşim, YÜCELUmmahan, BOYACI Bahar, Doğum Öncesi Eğitim Sınıflarında Verilen Eğitimin Gebelerin Doğum Korku Düzeyi Üzerindeki Etkisi Effects Of Educatıon Gıven In Antenatal Educatıon Courses On The Levels Of Chıldbırth Fear In Pregnant Women, Sözel Bildiri, 2nd International Science Symposium,2017

  AKIN Bihter, ÇEBER TURFAN Esin,Doğuma Hazırlık Eğitimi Alan ve Almayan Gebelerin Doğumdan Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi, Sözel Bildiri,3. Uluslarası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, 2017

  AKIN Bihter, DEMİR Selcan, KARACA SAYDAM Birsen, Algılanan doğum ağrısının azaltılmasına yönelik yeni bir yaklaşım: Doğum Dansı, Poster Bildiri, 3. Uluslarası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, 2017

  AKIN Bihter, KARACA SAYDAM Birsen, The Effect of Labor Dance on The Perceived Labor Pain , Birth Satisfaction and Neonatal Outcomes, 47th Global Nursing and Healthcare Congress, Oral Presantation, London, UK ,2018

  YÜCEL Ümmühan, AKIN Bihter, TİNTAŞ Pelin, Doğum Hizmetlerinin Sosyal Yönü: Evlilik Dışı Bir Gebenin Doğumu; Olgu Sunumu, Poster Bildiri, 5. Uluslararası & 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, 2018

  YÜCEL Ümmühan, AKIN Bihter, TİNTAŞ Pelin Ülkemizde Ebelik Öğrencileri İle Yürütülmüş Ve Yayınlanmış Araştırmaların Değerlendirilmesi, Sözel Sunum, 5. Uluslararası & 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, 2018

  Soğukpınar, N., Baykal Akmeşe, Z., Hadımlı, A., Balçık, M., & Akın, B. (2018). Doğumevlerinde Riskli Gebelik Profili: İzmir İli Örneği, Sözel Bildiri, 1. Uluslarası 2.Ulusal Ebelik Günleri, İstanbul, 2018.

   

   

  *** Kitap Bölümleri

  Ebelik Uygulama Standartları Kitabı Vize Basın Yayın Ankara 2016, 3. Bölüm Doğum Eyleminde Ebelik Uygulamaları

  Toplum Ebeliği Kitabı (Kitap içinde 2 bölüm yazarlığı, Basım İçin Hazırlıklar Devam Ediyor)

   

  ***  Çeviri

  Ebelik Uygulamaları İçin Teori (Kitap içinde bir bölüm, kitap basımda)

  Travay ve Doğumda Ebenin El Kitabı

   

  *** Bitirilmiş Doktora Tezi

  Algılanan Doğum Ağrısı ve Doğum Memnuniyeti Üzerine Doğum Dansının Etkisi

   

  ***  Bitirilen ve Sonuç Raporu Kabul Edilen Projeler

  Doğum Öncesi Eğitim Sınıflarında Verilen Eğitimin Gebelerin Doğum Korku Düzeyi Üzerinde Etkisi (BAP Projesi-Araştırmacı)  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 16-ASYO-005

   

  ***  Devam Eden Projeler

  Epizyotomi Onarımı Sırasında Ele Uygulanan Buz Masajının Algılanan Ağrı Üzerine Etkisi (BAP Projesi- Araştırmacı) Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 17-SBF-008

  ***  Ödüller

  • Bir Devlet Hastanesinde Hasta Bağımlılık Düzeyine Göre Hemşire İnsan Gücü Planlaması, Sağlık Bakanlığı V.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 2014 En İyi Bilimsel Çalışma Birincilik Ödülü

     

  *** Diğer Bilimsel Etkinlikler ve Deneyim

  • Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Katılımcı 2009
  • İzmir Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Doğum Öncesi Eğitim Sınıfı-Eğitimci 2009-2011
  • Günümüz Türkiye'sinde Aile Planlaması Sempozyumu Düzenleyici -2011
  • Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Doğum Öncesi Eğitim Sınıfı-Eğitimci 2012-2016
  • Bilinçli Anne Sağlıklı Bebek-Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Refakatli Anne Odası Projesi-2015
  • İzmir İl Güney Kamu Hastaneleri Kurumu-Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelikte Bakım Standartları Yazım Projesi 2015

   

   

  *** Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

  Türk Ebeler Derneği

  Türkiye Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı Derneği

  Ebe ARGE Derneği