T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ziyaretci ve Refakatçi Kuralları

Güncelleme Tarihi: 27/04/2018
ZİYARETÇİ KURALLARI

-  Ziyaret girişleri poliklinik girişinden yapılmaktadır.

-  Klinikte yatan hasta ziyaret saatleri hafta içi ve hafta sonu gündüz 12.30-13.30 saatleri arasıdır.

-  Klinikte yatan hasta ziyaret saatleri hafta içi ve hafta sonu akşam 18:00-19:00 saatleri arasıdır.

-  Ziyaretçi sayısının az olması sizin ve hastanızın sağlığı açısından önemlidir.

-  Ziyaretlerde yiyecek, içecek getirilmemesi gerekmektedir.

-  Çocukların bağışıklık sistemi tam gelişmediği için hastalık olma riskleri yetişkinlerden daha fazladır. Bu yüzden çocuk ziyaretçi kabul edilmemektedir.

-  Bulaşıcı ve salgın hastalık taşıyan kişilerin ziyaretine izin verilmez.

 

YOĞUN BAKIM ZİYARETÇİ KURALLARI

- Yoğun bakım üniteleri özel bakım gerektiren hastaların yattığı bölümlerdir. Bu bölüme refakatçı kabulü yapılmamaktad

- Yoğun bakım ünitelerine özel bir durum olmadıkça maske, bone, galoş vb koruyucu malzemelerle girilmesine gerek yoktur. Yoğun bakım ünitesi girişindeki alkol bazlı el dezenfektanın kullanılması yeterlidir.

- Hasta ziyaret saatleri her gün 16:30 ve 17:00 saatleri arasındadır. Hasta kaynaklı yoğun bakımın uygun olmadığı durumlarda, ziyaret saati ertelenebilir.

- Her hasta için birinci dereceden yakını olmak üzere en fazla 1(bir) ziyaretçi kabul edilecektir.

-  Ziyaret süresi her ziyaretçi için en fazla 5 dakikadır.

- Hasta ziyareti güvenlik görevlisi refakatinde yapılacaktır.

- Çocuklar ve ateş, burun akıntısı, öksürük, ishal, kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmez.

- Hastanın durumunda önemli değişiklikler olduğunda, hasta yakınları bilgilendirilmek için mesai saatlerinde sadece hastanın doktoru, mesai saatleri dışında da nöbetçi uzman hekim tarafından hastanın birinci dereceden yakını telefonla aranarak, bilgilendirilir.

- Hastanın birinci dereceden yakınlarına, hasta ile ilgili bilgi, hastanın ilk kabulünde ve hafta içi her gün saat 08:45-09:00 ve 15:45-16:00 saatleri arasında ilgili doktor tarafından, hasta bilgilendirme odasında verilir.

- Sağlık personelinin talebi halinde bilgilendirme güvenlik görevlisi refakatinde yapılmaktadır.

- Bilgi mesai saatlerinde sadece hastanın doktoru tarafından, mesai saatleri dışında nöbetçi uzman hekim tarafından verilir. Bu kişiler dışında hiçbir çalışan hasta ile ilgili bilgi veremez.

- Bilgilendirme saati dışında bilgi almak isteyen hasta yakınlarının, hekimlerin bilgilendirme için müsait olana kadar beklemesi gerekir.

- Hastaların birinci dereceden yakını olmayan kişilere (komşu, arkadaş, akraba.vb) kesinlikle bilgi verilmez.

- Telefonla bilgilendirme ve görüş bildirme kesinlikle yapılmaz.

- Tüm bu kurallar hastalarımıza daha iyi bir hizmet verebilmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu kurallara uymada göstermiş olduğunuz hassasiyet için teşekkür ederiz

 

REFAKATÇI KURALLARI

-  Refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir ve refakatçi bir kişi ile sınırlıdır.

-  Refakatçi vizitte veya tıbbı bakım sırasında hekim veya hemşirenin izin verdiği sürece hastanın yanında bulunmalıdır.

-  Refakatçi için servis sekreteri tarafından refakatçi kartı verilir.

-  Refakatçi kartlarını görülür şekilde takmanız zorunludur.

- Hastane dışına çıkacak olan refakatçiler kartlarını görevli personeline bırakarak çıkacaklardır.

-  Refakatçi, kartını göstererek hastane yemeği yiyebilir.

-  Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.

-  Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.

-  Yoğun bakım ünitesinde refakatçı kabul edilmez.

-  Kadın Doğum Kliniğinde refakaçı kabul edilmez.

-  Refakatçilerin hasta yatağında veya boş hasta yatağında yatmalarına izin verilmez.

-  Refakatçi koltuklarında dinlenmeleri gerekir.

-  Refakatçi hasta için acil ihtiyaç duyduğunda yatak başında bulunan hemşire çağrı ziline basarak haber verebilir.

-  Tek kişilik odalar dışında kadın hastaların yanında erkek refakatçı kalamaz.

-  Bulaşıcı ve salgın hastalık taşıyan kişilerin refakatine izin verilmez.

-  Refakatçıların bulunduğu odayı ve kullandığı yatağı ve etajeri düzenli ve temiz tutması gerekir.

-  Hasta etajerlerinde gıda maddesi bulundurulmaz.

-  Refakatçi kaldığı sürece hastasının  yanından ayrılamaz.